Antalya Diplomasi Forumu’nun Ertelenmesine Dair Basın Açıklaması

Antalya Diplomasi Forumu (ADF), kısa sürede küresel ve bölgesel meselelerin kapsamlı şekilde ele alındığı, barışçıl diyaloğu teşvik eden etkin bir platform haline geldi. ADF’nin bu yılki buluşmasının 10-12 Mart 2023 tarihlerinde, “Barış ve Düzen İçin Etkin Diplomasi” ana temasıyla gerçekleştirilmesi öngörülmüştü. Bugüne kadar ADF2023’e katılımlarını teyit etmiş olan dünya liderleri, Dışişleri Bakanları, uzmanlar, diplomatlar ve akademisyenlere teşekkür ediyoruz.

Maalesef, 6 Şubat günü yüzyılın en büyük doğal afetlerinden olan iki deprem, Türkiye’yi sarsmış ve milletimizi derin bir kedere boğmuştur. Tüm dünyadaki dostlarımızın da yardımıyla arama ve kurtarma faaliyetlerine yönelik yoğun çabalar ve insani yardımlar sürmekle birlikte, felaketin etkisinin çok büyük olduğu ve uzun süre hissedileceği aşikardır.

Şimdi, Türkiye için felaketten etkilenenlere yardım etme ve bölgeyi yeniden inşa vaktidir. Bu itibarla, mevcut şartlar altında ADF2023’ün bu yılın son çeyreğine ertelenmesi zaruri hale gelmiştir.

Bu zor dönemde ülkemizden desteklerini esirgemeyen tüm dostlarımıza en samimi şükranlarımızı sunuyoruz.