HEDEF

“Dijital Çağda Diplomasi” temasıyla yapılacak bu ilk Forum’un ana oturumlarında konuşmacıların cevap arayacakları bazı sorular şunlardır:

  • Uluslararası sorunların çözümünde diplomasinin rolü nedir?
  • Teknolojik ilerlemelerin diplomasi üzerindeki etkisi nasıldır? Dijitalizasyonun klasik diplomasi uygulamaları üzerindeki etkileri nelerdir?
  • Dışişleri Bakanlıkları kamu diplomasisi ve insani diplomasi gibi alanlarda yeni iletişim yollarını nasıl uyguluyorlar?
  • Dijital gelişmeler, küresel olarak daha iyi fırsatlar yaratılması bakımından potansiyel oluşturmakta mıdır?

Forum bu konular üzerine odaklanırken;

  • Düşüncenin kalıplar içinde hapsolmamasına özen gösterilmesi; yaratıcı fikirlerin teşvik edilmesi suretiyle katma değer yaratılması amaçlanacaktır.
  • Doğru ve kesin bilgiye önem verilecek; ortak düşüncenin ve uzun vadeli bir vizyonun geliştirilmesi üzerinde durulacaktır.
  • Yapıcı tartışmayı ve yeni düşünceleri teşvik ederek karşılaşılan ortak sınamalara çözüm yolları aranacaktır.