Paneller

Dayanışmayı güçlendirmek ve yumuşak güç yoluyla barışı teşvik etmek

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=HBsWy86fzg0

Tarih: 12 Mart 2022

Moderatör: Andrea Sanke - Sunucu, Muhabir, TRT World

Panelistler:

 • Emine Erdoğan - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Refikaları
 • Jean-Paul Carteron - Büyükelçi, Crans Montana Forumu Kurucusu ve İcra Başkanı
 • Peter Maurer - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı
 • Bineta Diop - Afrika Birliği Komisyonu Başkanının Kadın, Barış ve Güvenlik Özel Temsilcisi
 • Filippo Grandi - BM Mülteciler Yüksek Komiseri
 • Martine Moise -Müteveffa Haiti Cumhurbaşkanı’nın Eşi

“Dayanışmayı güçlendirmek ve yumuşak güç yoluyla barışı teşvik etmek” başlıklı panelde, uluslararası toplumda birliğin ve uyumun önemi ile yumuşak gücün çeşitli yönleri ele alınmıştır. Devletlerin karşılıklı saygı ve dayanışmayı ön plana aldığı bir dünyada, uluslararası kurumların işlevlerini daha etkin biçimde yerine getirebilecekleri ifade edilmiştir. Yumuşak gücün insani yardım, kültürel etkileşimler gibi farklı araçlarıyla geleneksel diplomasiye katkıda bulunduğu vurgulanmış, devletlere sert güçtense yumuşak güç unsurlarına daha fazla yönelme çağrısında bulunulmuştur. Çatışmaların sürdüğü ve yaklaşık 2 milyar kişinin çatışma bölgelerinde yaşadığı günümüzde, yumuşak gücün insanları bir araya getirmeye ve ortak noktalarına odaklanmaya yardımcı olabileceği vurgulanmıştır.

Barış ve refaha uzanan bölgesel ve küresel yollar

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=RVRbrOSQPTA

 Tarih: 11 Mart 2022

Moderatör: Maria Ramos - Sunucu, Muhabir, TRT World

Panelistler:

 • Vjosa Osmani - Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
 • Julius Maada Bio - Sierra Leone Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
 • Edi Rama - Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı

“Barış ve refaha uzanan bölgesel ve küresel yollar” başlıklı liderler panelinde, uluslararası toplumun dayanışma içinde birlikte çalışması ihtiyacına odaklanılmış, tüm ülkelerin uluslararası kuruluşlarda söz sahibi olması gerektiği ifade edilmiştir. BMGK reformu ihtiyacının altı çizilerek, Afrika ülkelerinin BM Güvenlik Konseyi'ndeki temsilinin güçlendirilmesi gereği dile getirilmiştir. Salgın sırasında küresel işbirliğinin eksik kalan noktaları vurgulanmış, Ukrayna gibi güncel gelişmelerin, krizlerin çözümünde işbirliğinin gerekliliğini uluslararası topluma hatırlatan bir uyarı niteliği taşıyabileceği ifade edilmiştir. Dünyanın herhangi bir bölgesindeki istikrarsızlığın tüm dünyayı etkileyebileceği vurgulanmış, krizler ve çatışmalar karşısındaki çifte standartlı tutumlar eleştirilmiştir.

Değişimi temsil etmek

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=vsVmMU6e5_A

Tarih: 12 Mart 2022

Moderatör: David Foster - Sunucu, TRT World

Panelistler:

 • Umaro Sissoco Embalo - Gine Bissau Cumhurbaşkanı
 • Kiril Petkov -Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı
 • Marija Pejčinović Burić - Avrupa Konseyi Genel Sekreteri
 • Albin Kurti - Kosova Cumhuriyeti Başbakanı

“Değişimi temsil etmek” başlıklı liderler panelinde, ülkelerinde seçim yoluyla değişimi temsil eden yeni seçilmiş liderlerin perspektifinden bir ülkede dönüşümü sağlamanın yolları ele alınmıştır. Panelde özellikle gençlerin siyasette temsili ve politika yapım süreçlerine etkilerine odaklanılmış, gençlerin enerjisiyle tecrübenin harmanlanabilmesinin önemi vurgulanmıştır. Bir insani sermaye olarak gençlerin öneminden hareketle, başarılı gençlerin ülkelerine hizmet etmek üzere ülkede kalmaya nasıl ikna edilebileceği ve bir amaç uğruna mücadele fikrinin gençlere nasıl aşılanabileceği üzerinde durulmuştur. Diğer yandan, işsizlik, dezenformasyon, yolsuzluk, istikrarsızlık gibi en başta gençleri etkileyen sorunların çözüm yolları da Gine-Bissau, Bulgaristan ve Kosova örnekleri üzerinden tartışılmıştır.

 

 

Farklılıklar arasında köprü kurmak

#ADFTALKS

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=0e9T6f3XhuY

Tarih: 11 Mart 2022

Program Sunucusu: Maria Ramos - Sunucu, Muhabir, TRT World

Konuk: Miguel Ángel Moratinos - BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos konuk olduğu söyleşide, ihtilafların önlenmesi ve çözüme kavuşturulması için farklı kültürler ve kimlikler arasında köprü kurulması ve iletişim kanallarının açık tutulmasının önem taşıdığını; Medeniyetler İttifakı’nın da farklı kültürler, dinler ve medeniyetler arasında köprü kurmak amacıyla tesis edildiğini; günümüzde Doğu-Batı karşıtlığının tekrar gündeme geldiğini, Ukrayna’da yaşananlarının diplomasinin başarısızlığı anlamı taşıdığını ve Ukrayna halkının acı çekmesiyle sonuçlandığını, Batı ve Rusya’nın birbirini daha iyi anlaması gerektiğini; BM’nin günümüzün ihtiyaçlarına yanıt verebilmesi için reforma ihtiyacı olduğunu ifade etmiştir.

Barışın bedeli veyahut savaşın maliyeti

#ADFLEADERSPANELS

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=2pMq7zBuXns

Tarih: 11 Mart 2022

Moderatör: Ghida Fakhry - TRT World Editörü

Panelistler:

 • Jens Stoltenberg – NATO Genel Sekreteri
 • Mohamed Bazoum - Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
 • Borut Pahor -Slovenya Cumhurbaşkanı
 • Denys Shmyhal - Ukrayna Başbakanı (Video konferans yöntemiyle katılmıştır.)

Forumun ‘Barışın Bedeli veyahut Savaşın Maliyeti’ başlıklı ilk Liderler Paneli'nde TRT World temsilcisi Ghida Fakhry’nin moderatör olduğu oturumda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un yanı sıra videokonferans yoluyla Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal konuşmacı olarak katılmıştır. Konuşmacılara kendileri için ‘barışın bedeli’nin ne olduğu sorularak, barışın bedeli ya da savaşın maliyeti nedir, yapılan fedakarlığa değer mi sorularına cevap aranmıştır. Panelde, Ukrayna’daki savaş temelinde, Ukrayna’nın NATO üyeliği, Ukrayna’ya yapılan yardımlar, savaşın dünya çapında etkisine dair görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Ortadoğu’da ortak bir zemin arayışı

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=yMPANiw-RRY

Tarih: 12 Mart 2022

Moderatör: Ali Aslan -  Uluslararası TV Sunucusu, Moderatör, Gazeteci, TRT World

Panelistler:

 • Fuad Hussein - Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
 • Abdallah Bou Habib - Lübnan Cumhuriyeti Dışişleri ve Göçmenler Bakanı
 • Riad Malki - Filistin Devleti Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanı
 • Alexander Schallenberg -Avusturya Cumhuriyeti Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı

Uluslararası toplumun Ukrayna’ya yönelik gösterdiği ilgi ve dayanışmanın Filistin’de, Irak’ta veya Lübnan’da aynı şekilde görülmediği vurgulanmıştır. İsrail ile bazı Arap devletleri arasındaki normalleşme süreçleri ile Türkiye’nin son dönemde İsrail’le ilişkilerinde atılan adımlar karşılaştırılmış ve Türkiye-İsrail yakınlaşmasının, Türkiye’nin Filistin konusunda iki taraf arasında arabuluculuk rolü üstlenme imkânını arttırmasından dolayı Filistinliler tarafından olumlu karşılandığı ifade edilmiştir. KOEP’in yeniden canlandırılması için yürütülen müzakerelerde sağlanan ilerlemeye işaretle, bunun bölge ülkeleri arasında güven ortamının tesisine önemli katkıda bulunabileceği ifade edilmiştir. Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında yaşanan gerginliğe yönelik olarak Kuveyt’in öncülüğünde başlatılan girişimlere destek beyan edilmiştir. Ukrayna bağlamında uluslararası toplumda güçlü çok taraflılık şeklinde ortaya çıkan tutumun gelecekte Ortadoğu’daki sorunların çözümü bağlamında da örnek teşkil edebileceğine dikkat çekilmiştir. Ortadoğu bölgesindeki sorunların çözümü için bölge ülkelerinin inisiyatif alması gerektiğini vurgulanmıştır.

Küresel sağlıkta hakkaniyet

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=HovAKJFHcoo

Tarih: 11 Mart 2022

Moderatör: Melinda Nucifora - Sunucu, TRT World

Panelistler:

 • Dee-Maxwell Saah Kemayah - Liberya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı
 • Vincent Biruta - Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı
 • Prenses Dina Mired - Uluslararası Kanser Kontrolü Birliği’nin bir önceki Başkanı
 • Aykut Özdarendeli -TURKOVAC-Erciyes Üniversitesi

Panelde, COVID-19 salgınının Afrika başta olmak üzere toplumlar üzerinde yarattığı olumsuz etkiler irdelenmiş; COVAX kolaylığı, Afrika Birliği’nin aşıların dağıtımı konusundaki çalışmaları ve Türkiye gibi ülkelerin çabalarına karşın COVID-19 aşılarının dağıtımı konusunda yaşanan sıkıntılar gündeme getirilmiş; Afrika kıtasında aşıya erişimin hala oldukça düşük düzeyde kalmış olmasına dikkat çekilmiş; COVAX gibi mekanizmaların etkin sağlık sistemleri olmadan işlevlerini tam anlamıyla yerine getiremediği, liderlerin rolünün de bu bağlamda önem taşıdığı, aşıların dağıtımı için gerekli lojistik altyapı ve insan kaynakları bulunmayan koşullarda aşıların tatbik edilmesinin de zorlaştığı kaydedilmiştir.

 

 

Enerji güvenliğinde karmaşa

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=1gYvUZJZFnQ

Tarih:12 Mart 2022

Moderatör: Brenda Shaffer - Atlantik Konseyi Kıdemli Danışmanı

Panelistler:

 • Parviz Shahbazov - Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı
 • Alparslan Bayraktar - Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı
 • Matthew Bryza - Büyükelçi (E), ABD

Enerji güvenliği kavramı yeniden küresel enerji gündeminin en önemli sınamalarından ve önceliklerinden biri haline gelmiştir. Öte yandan, karbonsuzlaştırma ve enerji dönüşümü hedef ve planları küresel olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Panelde, enerji piyasalarındaki çalkantı ve yüksek fiyatlar ışığında enerji güvenliği ve enerji dönüşümü kavramları tartışılmıştır. Ukrayna’daki savaş durumu göz önüne alındığında, Avrupa’nın ve bölgenin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında Türkiye ve Azerbaycan’ın rolü ele alınmış, bu bağlamda Güney Gaz Koridoru ve projenin olası kapasite artışına dikkat çekilmiştir.

Afrika için bir kalkınma vizyonu

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=CdPbGnAeEsE

Tarih: 12 Mart 2022

Moderatör : Imran Garda - Sunucu, Muhabir

Panelistler:

 • Wamkele Keabetswe Mene - Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı (AfCFTA) Genel Sekreteri)
 • Jeje Odongo - Uganda Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı
 • Jean-Claude Gakosso - Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı
 • Anayansi Rodríguez Camejo - Büyükelçi, Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı

Panelde 1 Ocak 2021’de yürürlüğe giren Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı (AfCFTA) Anlaşması temelinde, kıtada hedeflenen tek pazarın Afrika halklarını yoksulluktan kurtarmaya yardımcı olup olmayacağı; malların serbest hareketini sağlamak suretiyle Afrika ülkeleri arasında ticaret ve iş dünyasının da ötesinde fırsatlar yaratması beklenen AfCFTA'in, Afrika ülkeleri için yeni bir kıtasal kalkınma vizyonu sunarak yapısal sorunların hafifletilmesinde olası etkisi; yoksulluk, sosyal adaletsizlik, radikalleşme ve terörizm risklerini düşürmedeki potansiyel rolü; kıta dışı ülkelerle Afrika’da daha fazla uluslararası ticareti teşvik etme konusundaki olası katkısı; Afrika’da serbest ticaretin adil ticaret anlamına gelip gelmediği; AfCFTA’in Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi’ne benzer olumlu sonuçlar doğurup doğurmayacağı hususları tartışılmıştır.

Asya-Pasifik’te işbirliği ve rekabet

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=oKHB12m38CY

Tarih: 12 Mart 2022

Moderatör: Ong Keng Yong – Büyükelçi, S. Rajaratnam Uluslararası Çalışmalar Okulu’nun İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

Panelistler:

 • Dato Seri Setia Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof - Brunei Darusselam Dışişleri İkinci Bakanı
 • Karin Kneissl - Avusturya eski Dışişleri Bakanı
 • Altay Atlı - Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi Uzmanı

Panelistler, 4 milyar insana, en önemli küresel transit güzergahlarına ve yükselen ekonomilere evsahipliği yapan Asya-Pasifik bölgesinde artmakta olan büyük güç rekabetinin etkilerini ele almışlardır.

Panelde, demografi ve coğrafyanın uluslararası ilişkilerin değiştirilemez ancak belirleyici unsurları olduklarının altı çizilmiştir. Yaptırım uygulamalarında müşahede edildiği gibi zaman zaman bir silah haline de gelebilmekte olan karşılıklı bağımlılığın geri döndürülemez seyrine olumlu bir dinamik olarak atıfta bulunulmuştur. Önleyici diplomasi ve etkin çoktaraflılığın artan önemine vurgu yapılmıştır. Diğer yandan, bölge ülkelerinin eninde sonunda taraf seçmeye zorlanabileceklerine yönelik endişeler de dile getirilmiştir.

Panelde ayrıca, ASEAN’ın merkezî konumu özellikle vurgulanmış, Güney Çin Denizi’nde Davranış Kuralları’nın belirlenmesi ihtiyacına da değinilmiştir.

Balkanlarda uzlaşmacı diyalog

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=XiQL6fyidlw

Tarih: 11 Mart 2022

Moderatör: Nafisa Latic - Haber Sunucusu, TRT World

Panelistler:

 • Dritan Abazović - Karadağ Başbakan Yardımcısı
 • Donika Gërvalla-Schwarz - Kosova Cumhuriyeti Dışişleri ve Diaspora Bakanı
 • Christian Schmidt - Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi
 • Bujar Osmani - Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı
 • Olta Xhacka - Arnavutluk Cumhuriyeti Avrupa ve Dışişleri Bakanı
 • Miroslav Lajčák - Belgrad-Priştine Diyaloğu ve Diğer Batı Balkan Bölgesel Konular AB Özel Temsilcisi

Panelde, Balkanlar’da barış ve istikrarın Avrupa ve ötesi için de önem taşıdığına ve yaşanan olumlu gelişmelere rağmen bölgede barış ve istikrarın halen kırılgan bulunduğuna dikkat çekilerek, Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’yı işgalinin bölgeye olası etkileri tartışılmıştır.

Katılımcılar, bölge ülkelerinin AB üyelik süreçlerinin yapay nedenlerle dondurulduğunu, bunun AB’nin bölgede itibar kaybetmesine yol açtığını, Ukrayna’daki gelişmelerin üyelik süreçlerinin hızlandırılması yönünde yeni bir ivme yarattığını, bu olumlu siyasi havanın iyi değerlendirilmesi gerektiğini, AB somut adımlar atarken aday ülkelerin de teknik gereklilikleri yerine getirmelerinin önem taşıdığını, üyelik süreçlerinde ilerleme sağlanmazsa hayal kırıklığının artacağını ve ortaya çıkan boşluğun başka ülkelerce doldurulacağını, bölgenin geleceğini AB’de olduğunu vurgulamışlardır.

Dijital çağda kültürel mirasın korunması

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=nVKuScBmk8A

Tarih: 12 Mart 2022

Moderatör: Elif Bereketli - Sunucu, Muhabir, TRT World

Panelistler:

 • Jenelly Matundu - Namibya Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakan Yardımcısı
 • Simeon Sakskoburggotski - Bulgaristan Cumhuriyeti eski Başbakanı
 • Ömer Kocaman - Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı
 • Gunay Efendiyeva - Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı
 • Johny Messo - Dünya Aramiler Konseyi Başkanı

Dijital çağda kültürel mirasın korunmasında fırsatlar ve meydan okumalarla karşı karşıyayız. Dijital çağın getirdiği yöntemler bir yandan kültürel miras unsurlarının gelecek kuşaklara daha kolay ve hızlı aktarılmasını sağlarken diğer yandan bu unsurlarla doğrudan temasa ket vurma ihtimali de taşımaktadır. Artırılmış gerçeklik gibi yeni yöntemler kültürel mirası daha hızlı tanıma imkânı sunmaktadır. Pandemi ortamında dijital yöntemler insanları ve özellikle gençleri tam izolasyondan kurtarmıştır. Kültürel miras unsurları yerel ya da millî düzeyden küresel düzeye yükselmiştir. “Somut Olmayan Kültürel Miras” unsurlarının genç kuşaklara aktarılmasında dijital çağın yeni metodları daha büyük bir rol oynamaktadır.

 

 

Yapay zekâ, metaverse ve diğer her şey

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=Y-eedF65Eww

Tarih: 12 Mart 2022

Moderatör: Paula Martínez -IE Üniversitesi Proje Araştırma Koordinatörü

Panelistler:

 • Sim Ann - Singapur Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı nezdinde Kıdemli Devlet Bakanı
 • Ali Taha Koç - T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı
 • Glen Gilmore - Dijital Pazarlama Ve Dijital Dönüşüm Uzmanı
 • Çağlayan Çetin -Trendyol Grup Başkanı
 • Gašper Hrastelj - UNESCO Slovenya Ulusal Komisyonu Genel Sekreteri - Uluslararası Yapay Zeka Araştırma Merkezi (IRCAI) Hükümet Odak Noktası

Oturum, katılımcıların sanal gerçeklik gözlüklerini takarak Metaverse alanındaki tartışma platformunun yansıtılması ve katılımcılara yöneltilen, Metaverse’in ne olduğuna dair soruyla başlamış; yapay zeka etiğine, dijitalleşmeye dair yapılabilecek yasal düzenlemelerin kapsamına, özel sektörün, özellikle e-ticaret endüstrisinin rolüne, hükümetlerin bu yeni olgu karşısında kendilerini nasıl konumlandırdıklarına, internet erişiminin kısıtlı bulunduğu ülkelerde dijitalleşme imkanlarının sağlanamamasının getirdiği sorunlara, veri analizi, yapay zeka, robotik, nesnelerin interneti gibi alanlar üzerinden geliştirilecek, insanların hayat standartlarını yükseltmek için kullanılabilecek yöntemlere dair görüş alış-verişiyle devam etmiştir.

Afganistan: Yeni gerçekliklerle nasıl başa çıkılır?

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=JCq_bMZrUlk 

Tarih: 12 Mart 2022

Moderatör: Imran Garda - Sunucu, Muhabir

Panelistler:

 • Abdulaziz Kamilov -Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı
 • Amir Khan Muttaqi - Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili
 • Kamil Aydın - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Erzurum Milletvekili

Panelde, Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin sonuçlarına odaklanılmış ve ülkenin karşı karşıya bulunduğu sınamalara dair fikir teatisinde bulunulmuştur.  Panelistler, Afganistan’da insani ve ekonomik krizin yatıştırılması için çabaların acil bir şekilde artırılması gerektiğine dikkat çekerek, 40 yıldan fazla zamandır şiddetli çatışmaların yaşandığı Afganistan’ın istikrarının sadece Afgan halkı için değil, aynı zamanda daha geniş bölgenin istikrarı açısından da önemli olduğuna işaret etmişlerdir. Panelistler, tüm paydaşların siyasi kapsayıcılık, insan hakları ve şiddete başvurma gibi konularda geçmişten ders alınması gerektiğini kaydetmişlerdir.

Latin Amerika ve Karayipler’in dinamizmini canlandırmak

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=aF-uWfLysho

Panelistler:

 • Felix Plasencia - Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı
 • Albert Ramchand Ramdin - Surinam Cumhuriyeti Dışişleri, Uluslararası İşletme ve Uluslararası İşbirliği Bakanı
 • Rodolfo Sabonge - Karayip Devletleri Birliği Genel Sekreteri
 • Mehmet Necati Kutlu - Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) Başkanı

 Meksika’nın önde gelen düşünce kuruluşlarından “Meksika Dış İlişkiler Konseyi” (COMEXI) işbirliğiyle gerçekleştirilen panelde konuşmacılar, Latin Amerika bölgesinin son 20 yılda önemli siyasi ve ekonomik gelişme kaydettiğini, temel bazı yapısal sorunlara rağmen güçlenen demokratik kurumlar, istikrarlı büyüme oranı ve azalan yoksulluk sayesinde bölgenin dinamizm kazandığını ve potansiyelinin yeniden keşfedildiğini belirtmişlerdir. Panelistler, Latin Amerika ve Karayipler (LAK) bölgesinin COVID-19’dan en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldığını ifade ederek, bölgedeki dinamizmin pandemi sonrası dönemde yeniden canlandırılmasını teminen bölge ülkeleri arasında daha yakın işbirliğinin önemine dikkat çekmişlerdir.

İklim değişikliği ve enerjide dönüşüm

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=S3oWZLNoShU

Tarih: 12 Mart 2022

Moderatör: Andrea Sanke -Sunucu, Muhabir, TRT World

Panelistler:

 • Ismail Ould Cheikh Ahmed - Moritanya İslam Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı
 • Mbella Mbella - Kamerun Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı
 • Hakkı Akil - Çalık Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Baş Danışmanı

İklim değişikliğiyle mücadele; son dönemde küresel ölçekte acil bir sınama haline gelmiştir. Bu çerçevede; karbonsuzlaştırma, enerji dönüşümü ve karbon-nötr konuları ön plana çıkmıştır. Panel kapsamında enerji dönüşümü sürecinin nasıl yönetileceği ve iklim değişikliğinin önlenmesi hususları tartışılmıştır. Panelistler; en az gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğine katkısının çok sınırlı olmasına rağmen, bu sınamadan en fazla etkilenen grup olduğuna dikkat çekmiştir. Panelde, enerji dönüşümü sürecinde kimsenin arkada bırakılmaması ve bu ülkelerin desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Demokratik yönetişim ve güvenlik

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=aq98Rqipv1M

Tarih:12 Mart 2022

Moderatör: Melinda Nucifora - Sunucu, TRT World

Panelistler:

 • Shirley Ayorkor Botchwey - Gana Cumhuriyeti Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı
 • Narayan Khadka - Nepal Dışişleri Bakanı
 • Hassoumi Massoudou - Nijer Cumhuriyeti Devlet Bakanı, Dışişleri ve İşbirliği Bakanı
 • Suzi Carla Barbosa - Gine Cumhuriyeti Bissau Devlet, Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Topluluklar Bakanı

Panelde, demokrasinin önündeki sınamalar güncel bazı gelişmeler ışığında ele alınmıştır. Panelistler Batı Afrika’da sıkça yaşanan darbelerin/darbe girişimlerinin demokratik kurumlar ve diğer Afrika ülkeleri üzerindeki etkilerine, ECOWAS üyesi ülkelerin darbelere yaklaşımına, darbe ve darbe girişimlerine sebep olan unsurlara, Nepal’deki siyasi gelişmelerin demokratik kurumlar ve ülkedeki istikrar üzerindeki etkilerine, bölgesel/uluslararası yaptırımların demokrasi bakımından etkinliğine değinmişlerdir. Katılımcılar demokrasi kavramının ülkelerin kendi koşullarına göre farklı yorumlanıp yorumlanamayacağına ilişkin görüşlerini paylaşmışlardır.

Hakikat ötesi çağda dezenformasyonla mücadele

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=Kqzu2hJDdm8

Tarih: 12 Mart 2022

Moderatör: Alican Ayanlar - Sunucu, Muhabir, TRT World

Panelistler:

 • Irina Vlah - Moldova Gagauz Özerk Yeri Başkanı
 • Hikmat Hajiyev - Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika İşleri Daire Başkanı
 • Gökhan Yücel - T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Daire Başkanı
 • Matthias Lüfkens - Digitips Yönetim Kurulu Başkanı

Hakikat sonrası dünyada dezenformasyonun yaygınlaşmasının son derece önemli bir konu olduğu, teknolojinin ilerlemesinin hayatımızı iyileştirdiğine şüphe olmadığı ancak internet ve siber uzayın bilginin yayılmasının küresel itici gücü olarak hareket ettiği; dezenformasyon olgusunun yeni bir kavram olmadığı hatta Romalılar dönemine kadar gittiği, netice itibarıyla sosyal medyanın kullanımının artması yoluyla dezenformasyonun yayılmasının, dezenformasyonun yalnızca kapsamını değil, oranını ve erişilebilirliğini de artırdığı, daha fazla insanın çevrimiçi olduğunu ve sosyal medyayı kullandığı, haliyle insanların dezenformasyon yaymaya devam edeceği, dezenformasyonla mücadelede küresel düzenleme ve denetimin önem arz ettiği, bu kapsamda dijital okuryazarlık, sosyal medya ve medya okuryazarlığının da önem verilmesi gerektiği hususlarına temas edilmiştir.

Avrupa için stratejik özerklik ne demektir?

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=HK8eLvjj-N8

Tarih: 12 Mart 2022

Moderatör: David Foster - Sunucu, TRT World

Panelistler:

 • Artis Pabriks - Letonya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı
 • Josep Borrell Fontelles - AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi
 • Ivan Korčok - Slovakya Cumhuriyeti Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı
 • Arancha González Laya - İspanya Krallığı eski Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı

Panelde, Ukrayna’daki güncel gelişmeler çerçevesinde, Avrupa’nın güvenliği, stratejik otonomi kavramı, AB’nin güvenlik ve savunma kapasitesini arttırma gayretleri ele alınmıştır. Panelde ayrıca, AB aday ülkesi Türkiye’nin stratejik otonomiye ve AB’nin güvenlik ve savunma kapasitesinin artırılmasına sunabileceği katkılar üzerinde durulmuş, Türkiye-AB ilişkileri değerlendirilmiştir.

Avrupa’nın komşuları, bir komşu olarak Avrupa

#ADFTALKS

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=cSBajpxZYl4

Tarih:11 Mart 2022

Program Sunucusu: Ali Aslan -Uluslararası TV Sunucusu, Gazeteci, TRT World

Konuk: Olivér Várhelyi -Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu AB Komiseri

Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi’nin konuk olduğu ADF Talks etkinliğinde, AB’nin genişleme politikası ele alınmış, güncel gelişmeler ışığında Ukrayna’nın AB’ye üyelik başvurusu ile Balkan ülkelerinin katılım süreçlerine dair değerlendirmelerde bulunulmuştur. Türkiye’nin katılım süreci, Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler, başta göç olmak üzere potansiyel işbirliği alanları ele alınmıştır. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut durumuna ilişkin bilgi vermiş ve Türkiye’nin AB üyeliğine bağlılığını teyit etmiştir.  

Gıda güvenliği ve tarımın dönüşümü

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=Eszk92IzXB4

Tarih: 13 Mart 2022

Moderatör: Andrea Sanke - Sunucu, Muhabir, TRT World

Panelistler:

 • Fikrim Damka - Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı
 • Salman Al Farisi -  Hint Okyanusuna Kıyıdaş Ülkeler Birliği (IORA) Genel Sekreteri
 • David Musabayana - Zimbabve Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakan Yardımcısı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, iklim değişikliği ve COVID-19 salgınının tedarik zincirleri üzerindeki etkileri nedeniyle halihazırda yüksek olan küresel gıda güvenliği endişelerini arttırmakta; BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi çerçevesindeki “açlığın sona erdirilmesi” hedefine ulaşılmasını daha da zorlaştırmaktadır. Panelde, gıdaya erişim konusunda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumun kapatılması için gelişmiş ülkelerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği ve gıda tedarik zincirlerinin açık tutulması için daha yoğun uluslararası ve bölgesel işbirliklerine ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır. Tarımda kendine yeterliliğin önemine dikkat çeken panelistler, tarımsal faaliyeti teşvik edecek önlemlerin devreye sokulması gerektiğinin altını çizmiştir.

Etkin küresel yönetişim

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=MVY7tFPiJKo

Tarih: 12 Mart 2022

Moderatör: Ghida Fakhry – TRT World Editörü

Panelistler:

 • Aïssata Tall Sall - Senegal Cumhuriyeti Dışişleri ve Yurtdışındaki Senegalliler Bakanı
 • Albert Shingiro - Burundi Cumhuriyeti Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı
 • Leendert Verbeek - Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı
 • Kolinda Grabar-Kitarović - Hırvatistan Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı
 • Armin Laschet - Almanya Hristiyan Birlik Partisi eski Genel Başkanı

BM’nin kuruluşundan 77 yıl sonra dünya bu kez BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla çalkalanmakta. Küresel salgınlar ve iklim değişikliği gibi insanlığı topyekûn tehdit eden sınamalar sürerken küresel yönetişimin etkinliği sorgulanmaya devam ediyor.

Panelde, Ukrayna krizi bağlamında BM, Avrupa Konseyi ve uluslararası kamuoyunun kapasite ve sorumlulukları tartışıldı. Tall Sall ve Shingiro BM güvenlik mimarisinde Afrika ülkelerinin noksanlığına değinirken, Grabar-Kitarović BM reformu çalışmalarına artık “metin üzerinde” devam edilmesi gerektiğini, Verbeek ise çok paydaşlı bir düzlemde, karmaşıklıktan kaçınmak yerine Avrupa Konseyi örneğinde olduğu gibi çeşitliliğin kucaklanmasının ve yerel-ulusal-küresel uyumunun önemini vurguladı. Almanya’nın enerji konusunda Rusya’ya bağımlılığının hatırlatılması üzerine Laschet, ülkesinin Rusya ile SSCB döneminden bu yana enerji ticareti yaptığını, ancak bunun geçmişteki krizlerde asla siyasi araç haline gelmediğini ifade etti.

 

 

Kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için yeşil ekonomi

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=fa2OwJWeJzM

Tarih: 12 Mart 2022

Moderatör: Maria Ramos - Sunucu, Muhabir, TRT World

Panelistler:

 • Abdulla Bin Touq Al Marri - Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı
 • Ayhan Zeytinoğlu - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı
 • Pornchai Danvivathana - Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri
 • Luc Frieden - Avrupa Ticaret Odaları Birliği Başkanı
 • Gürcan Karakaş - TOGG Yönetim Kurulu Başkanı

Pandemi ve iklim değişikliği gibi mevcut küresel zorluklar bize daha iyi, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir kalkınma için yeşil dönüşümün aciliyetini ortaya koymaktadır. Devam eden bölgesel gerilim ve çatışmalar da tedarik zinciri güvensizliğini artırmaktadır. Panelistler, teknolojinin merkezinde yer aldığı daha yeşil bir ekonomiye geçiş için diyalog ve işbirliğinin önemini ele almışlardır. Geleneksel enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltırken, yenilenebilir kaynaklara geçiş sürecinin de hızlandırılması gerektiğini kaydetmişlerdir. Panelistler ayrıca, sorunsuz ve kapsayıcı bir dönüşüm için kamu-özel ortaklığı ile eğitimin önemini vurgulamışlardır.

Adalet, reformlar ve daha güçlü kurumlar

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=e1zxtlQ-w68

Tarih: 11 Mart 2022

Moderatör: David Foster - Sunucu, TRT World

Panelistler:

 • Christophe Lutundula Apala Pen’apala - Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
 • Pekka Haavisto - Finlandiya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı
 • Najla Mangoush -Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı
 • Luigi Di Maio – İtalya Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı
 • José Luis Rodríguez Zapatero - İspanya Krallığı eski Başbakanı

Panelde, Kongo Başbakan Yardımcısı Christophe Lutundula Pen’apala adalet kavramının göreceli olduğunu ifadeyle esasen evrensel bir değer olarak benimsenmesi gerektiğini söylemiştir. Libya Dışişleri Bakanı Najla Elmangoush, adaletin özverili çalışma, uzun bir süreç ve iyi niyet gerektirdiğini vurgulamıştır. İspanya Eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero adaletin tüm zorlama ve müdahalelerden uzak bir prensip olması gerektiğini söylemiş, adaletin iyi işlediği ülkelerde insan haklarının da aynı ölçüde korunduğunu belirtmiştir. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, adaletin her bir toplum tarafından farklı şekillerde uygulanabileceğini vurgulamıştır. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, çatışma sonrası barış süresince insan odaklı süreçlere yatırım yapılması ve sistemlerin yerel ihtiyaçlara göre adapte edilmesi gerekliliğini ifade etmiştir.

Bosna-Hersek’in geleceği

#ADFLEADERSTALK

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=D2XD3y_jZr8

Program Sunucusu: Nafisa Latić -  Sunucu, TRT World

Konuklar:

- Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç

- Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik

“ADF Liderler Söyleşisi”nde, son zamanlarda Bosna-Hersek’in güvenliğinin, istikrarının ve birliğinin sıkça gündeme gelmeye başladığı, Bosna-Hersek’teki tüm etnik grupların ülkenin geleceği hususunda endişelerinin bulunduğu, Ukrayna’da yaşanan gelişmelerin Bosna-Hersek’i olumsuz etkileyebileceğinin ve ülkenin desteklenmesi gerektiğinin uluslararası alanda dile getirilmekte olduğu, ülkede bu yıl seçimlerin düzenlenmesinin öngörüldüğü, Türkiye’nin Bosna-Hersek bağlamında yapıcı bir rol oynadığı, ülkenin AB ve NATO üyeliğini desteklediği, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm tarafların güvenebileceği bir lider olduğu vurgulanmış; Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Caferoviç, Bosna-Hersek’in mevcut kazanımlarının önemli olduğunu ve bunlara saygı gösterilmesi gerektiğini, bu şekilde ilerlenebileceğini; Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Dodik ise, Bosna-Hersek’in çözümlerin empoze edildiği değil, kendi kararlarını alan bir ülke olması gerektiğini savunmuştur.

Pandemi sonrası Toparlanma, Geçim ve Yerellik

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=H45uqDr1dfw

Tarih: 11 Mart 2022

Moderatör: Nasser Kamel  - Akdeniz için Birlik Genel Sekreteri

Panelistler

 • Kandia Kamissoko Camara - Fildişi Sahili Devlet ve Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diyaspora Bakanı
 • Lazăr Comănescu – Büyükelçi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) Uluslararası Daimi Sekretaryası Genel Sekreteri
 • Isiaka Abdulqadir Imam - D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri

Dünya salgından toparlanma yolunda ilerlerken, yerelliğe odaklanılarak, insanların geçim kaynaklarını canlandırma ve ekonomik refahı salgın öncesi seviyelere geri getirme ihtiyacı bulunmaktadır. Seçkin panelistler, yerelde ekonomik canlanmaya yönelik olarak hükümetlerin rolünün yanısıra, bölgesel ve ekonomik işbirliği platformlarının toparlanma sürecinde oynayabileceği rolleri tartışmışlardır. Salgın sonrası toparlanma sürecinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde aynı ivmeyle seyretmediğini ve salgın öncesinde de mevcut olan eşitsizliklerin giderilmesine odaklanılması gerektiğini kaydetmişlerdir. Panelistler ayrıca, salgın sonrası toparlanma sürecinde faydalanılabilecek en iyi uygulamaların önemini vurgulamışlardır.

Deniz yetki alanı anlaşmazlıklarının barışçıl çözümleri

İzlemek için   https://www.youtube.com/watch?v=2gTthVRHN1I

Tarih: 11 Mart 2022

Moderatör: Imran Garda - Sunucu, Muhabir

Paneslistler:

 • Abdisaid Muse Ali - Somali Federal Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı
 • Awn Al-Khasawneh - Uluslararası Adalet Divanı eski Üyesi, Ürdün Haşimi Krallığı Eski Başbakanı
 • Eirik Bjorge - Hukuk Profesörü, Bristol Üniversitesi, Birleşik Krallık
 • Harry Tzimitras - Global Enerji Merkezi, Atlantic Council (Vaşington) Kıdemli Üyesi
 • Yücel Acer -Profesör, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Panelde, uluslararası hukuk bağlamında Somali-Kenya, Doğu Akdeniz ve Güney Çin Denizi dahil olmak üzere geniş coğrafi kapsamdaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin ihtilafların çözümü ele alınmıştır. Katılımcılar, ortak geliştirme dahil tüm barışçıl yolların önemini ve özel koşulların dikkate alınması gereğini vurgulamışlardır.

 

Düzensiz göçü ele almak: Bütüncül bir yaklaşım

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=Bw45OzovLzM

Tarih: 11 Mart 2022

Moderatör: David Foster -Sunucu, TRT World

Panelistler:

 • Amin Salam - Lübnan Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı
 • Filippo Grandi - BM Mülteciler Yüksek Komiseri
 • Savaş Ünlü - Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı
 • Leyla Kayacık - Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’nin Göç ve Mülteciler Özel Temsilcisi
 • Martijn Pluim - Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Göç Görüşmeleri ve İşbirliği Direktörü

"Düzensiz göçü ele almak: Bütüncül bir yaklaşım” isimli panelde göç olgusu çeşitli veçheleriyle ele alınmıştır. Göç konusunun göçmenler ve evsahibi ülkeler üzerindeki etkilerini anlayabilmek için bütüncül bir yaklaşımın gerekli olduğunu vurgulayan konuşmacılar, halihazırda karşılaşılan sınamaların, konunun siyasileştirilmesi ve göç yönetimindeki ortak anlayış eksikliği nedeniyle daha da zorlayıcı hale geldiği hususunda mutabık kalmıştır. Türkiye’nin göçmenlere yönelik cömert tavrı ve üstlendiği sorumluktan memnuniyet duyulduğu bir kez daha takdir edilirken, göç konusunda adil külfet paylaşımının gerekliliğinin önemi belirtilmiştir.

Irkçılık ve ayrımcılıkla mücadele

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=j-jLLag9pMs

Tarih: 13 Mart 2022

Moderatör: Imran Garda - Sunucu, Muhabir

Panelistler:

 • Mamadou Tangara - Gambiya Cumhuriyeti Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı
 • David John Francis - Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı
 • İshak İbrahimzadeh -Türk Musevi Cemaati Başkanı
 • Mehmet Paçacı - Büyükelçi, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı’nın Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilcisi

“Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele” temalı panelde, meselenin etnik köken, renk ve din temelli dinamikleri tahlil edilmiştir. Bu çerçevede konu, ırkçılığın farklı boyutları bağlamında yetkinlik sahibi panelistler tarafından tartışıldı. Panelistler, ırkçılık ve ayrımcılığın güncel tezahürlerine ilişkin değerlendirmelerini ve çıkış yollarına ilişkin görüşlerini ifade ederek, ırkçılık ve ayrımcılığın günümüzdeki yansımalarının ortaya çıktığı başlıca alanlar ile sorunun köküne inilerek ortadan kaldırılabilmesine yönelik kriterleri irdelemişlerdir. Panel, bu bağlamda yaygınlaşan İslamofobinin yükselen yeni ırkçılık olduğunu güçlü biçimde vurgulamıştır. Analiz ve önerilerinin bileşenleri sırasıyla kavramsal tespitler; ırkçılık ve ayrımcılığın güncel tezahürleri; teşhis ve çıkış yolları; zihniyet eğitimi ve kültürel boyuta odaklanmıştır.

Terörizmle mücadele: Eksik olan nedir?

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=6vxFbV0MYHM

Tarih: 12 Mart 2022

Moderatör: Thomas Wuchte - Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Uluslararası Enstitüsü (IIJ) İcra Sekreteri

Panelistler:

 • Süleyman Soylu - Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı
 • Abdullatif bin Rashid Al Zayani - Bahreyn Krallığı Dışişleri Bakanı
 • Sylvie Baïpo-Temon - Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışında Yaşayan Orta Afrikalılar Bakanı
 • Simeón Oyono Esono Angué - Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Dışişleri ve İşbirliği Bakanı

Uluslararası Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Enstitüsü (IIJ) ile işbirliği halinde düzenlenen panelin moderatörlüğünü IIJ İcra Sekreteri Thomas Wuchte üstlenmiştir. Wuchte’nin, BM terörizmle mücadele stratejisine vurgu yaptığı oturumda panelistler, terörizmle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine ve mevcut konjonktürde eksikliğine dikkat çekmişler, tüm uluslararası aktörler samimi işbirliği göstermediği takdirde bu mücadelede kalıcı başarı kazanılmasının mümkün olmadığı, ayrıca iklim değişikliğinin doğal kaynaklara erişim üzerindeki menfi etkilerinin önümüzdeki dönemde terörizmle mücadele bağlamında farklı sınamaları ortaya çıkarabileceği mesajlarını vermişlerdir.

Çoktaraflılığı canlandırmak: BM ve ötesi

İzleyin https://www.youtube.com/watch?v=MAELSGUsjR0

Tarih: 12 Mart 2022

Moderatör: Ali Aslan - Uluslararası TV Sunucusu, Gazeteci, TRT World

Panelistler

- Grace Naledi Mandisa Pandor - Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı

- Volkan Bozkır - Büyükelçi (E), BM 75. Genel Kurul Başkanı

- Gjorge Ivanov - Kuzey Makedonya Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı

- Ayşe Cihan Sultanoğlu - BM Genel Sekreteri’nin Uluslararası Cenevre Görüşmeleri (UCG) Özel Temsilcisi

Panelde, tüm eksikliklerine rağmen BM’nin yerine geçebilecek küresel başka bir kuruluş bulunmadığı; kriz bölgelerine sevk edilen insani yardımlar başta olmak üzere BM’nin geniş bir alanda önemli bir görevi yerine getirdiği, ancak karar alma mekanizmalarında yaşanan tıkanma nedeniyle siyasi konularda başarı hikâyesi yazmakta zorlandığı; 21. yüzyılın sorunlarının ancak 21. yüzyılın araçlarıyla çözüme kavuşturulabileceği, bu çerçevede BM Güvenlik Konseyi’nin reforma tabi tutulması gerektiği; BM’nin en geniş ve en demokratik organı olan Genel Kurul’un rolünün önemli olduğu; her hal ve karda gerekli siyasi irade olmadan reformların hayata geçirilmesinin zorluk arz ettiği belirtilmiştir.

Kadınlar insanlığı güçlendirir

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=MHIhyi4ZfQc

Tarih: 12 Mart 2022

Moderatör: Maria Ramos - Sunucu, Muhabir, TRT World

Panelistler:

 • Ghaida Rinawie Zoabi - İsrail Devleti Meclis Başkan Yardımcısı
 • Stanislav Raščan - Slovenya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri ve Kalkınma İşbirliği Bakan Vekili
 • Bineta Diop - Afrika Birliği Komisyonu Başkanının Kadın, Barış ve Güvenlik Özel Temsilcisi
 • Zeynep Alemdar - Profesör, Dekan, İYBF, Okan Üniversitesi

Panelde Knesset Başkan Yardımcısı Ghaida Rinawie Zoabi, karar alma süreçlerinin kritik alanlarında kadının temsilinin önemini vurgulamış, siyasetle ilgilenen genç kadınlar için özel olarak tasarlanacak eğitim programlarına yönelik gereksinimi dile getirmiştir.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Stanislav Raščan, kadınların diplomasi alanındaki varlığının önemine dikkat çekmiştir.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanının Kadın, Barış ve Güvenlik Özel Temsilcisi Bineta Diop, “Afrikalı Kadın Liderler Ağı”nın deneyimli kadın siyasetçilerin genç kadın siyasetçilere rehberlik yaptığı ve yetiştirdiği bir destek sistemi oluşturulmasındaki rolünün altını çizmiştir.

Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Zeynep Alemdar, çatışmaların önlenmesi, barış müzakereleri ve çatışma sonrası süreçlerde kadın katılımının katma değerini vurgulamıştır.

Panelistler, ADF çatısı altında kadının güçlendirilmesi ve kadın liderliği için destek sistemi konularına odaklanacak bir platform oluşturulması ümitlerini dile getirmişlerdir.

Güney Kafkasya’da kapsayıcı bir barışa yönelik beklentiler

#ADFTALKS

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=eYSbVGI5-V0

Tarih: 12 Mart 2022

Program Sunucusu: Alican Ayanlar - Sunucu, Muhabir, TRT World

Konuk: Ceyhun Bayramov - Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Güney Kafkasya’da çatışma sonrası döneme dair Azerbaycan’ın pozisyonunu ve görüşlerini paylaşmıştır.

Bayramov, İkinci Karabağ Savaşı sonrası ortamın bölgede yeni fırsatlar yarattığını ifade etmiştir.

Bayramov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin barış anlaşması, bağlantısallık ve güvenlik boyutlarının olduğunu ve barış inşası sürecinde iki ülkenin çeşitli formatlarda görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtmiştir.

Bayramov, Azerbaycan’ın Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini ve bölge ülkeleri arasında iyi komşuluk ilişkilerini desteklediğini vurgulamıştır.

Bayramov, müzakerelerde tek bir formata bağımlı olmak yerine seçenek çeşitliliğinin bulunmasının faydalı olduğunu dile getirmiştir.

Bayramov, Azerbaycan’ın Türkiye’yle ilişkilerinin her alanda mükemmel olduğunu ve Şuşa Beyannamesi’nin iki ülke arasındaki mevcut ittifak ilişkisini teyit ettiğini kaydetmiştir.

Kıbrıs uzlaşısı: Müktesep hakların tescili

#ADFTALKS

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=ImI-bKncYZI

Program Sunucusu: Jean-Paul Carteron - Büyükelçi, Crans Montana Forumu Kurucusu ve İcra Başkanı

Konuk: Ersin Tatar - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs uzlaşısı: Müktesep hakların tescili” başlıklı ADF Talks etkinliğinde, Kıbrıs meselesinin tarihsel süreci hakkında katılımcıları bilgilendirmiş, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesini müteakip müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını vurgulamıştır.

Söyleşi sonunda Cumhurbaşkanı Tatar, katılımcılar tarafından sorulan soruları yanıtlamıştır.

 

Barış ve istikrar için çoktaraflılık

#ADFTALKS

İzlemek için https://www.youtube.com/watch?v=hhj20ztnMpU

Tarih: 11 Mart 2022

Program Sunucusu: Ghida Fakhry – TRT World Editörü

Konuk: Delcy Rodríguez - Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yardımcısı

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodríguez konuk olduğu söyleşide, uluslararası barış ve istikrarı muhafaza etmek üzere egemen devletler arasında işbirliği tesis edilmesi için diplomasinin ana unsurları olarak uluslararası kamu hukuku, BM Şartı ve çoktaraflılığın önemini vurgulamıştır. Başkan Yardımcısı Rodríguez büyük bölümü sivil halkı etkilemekte olan süregelen çatışmaların, insani yardımlara duyulan ihtiyacın önemli ölçüde arttığı COVID-19 pandemisi döneminde bile çözümsüz kalmaya devam ettiğine dikkat çekmiş; Venezuela’nın daha fazla acının önlenmesi için Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların barışçıl çözümünü desteklediğini ifade etmiş ve Antalya Diplomasi Forumu’nun tarafları bir araya getirmek için göstermiş olduğu çabadan övgüyle bahsetmiştir. Rodríguez, saygı ve eşitliğe dayalı çoktaraflılığın etkin bir biçimde tesis edilmesinin önemini vurgulamış ve gelecekte barışın tesisi için diyalog yoluna dönülmesinin elimizde olduğuna dair inancını dile getirerek sözlerine son vermiştir.