Antalya Diplomasi Forumu 2024

#ADF2024

Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak

Antalya Diplomasi Forumu (ADF), Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın inisiyatifiyle 1-3 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Üçüncü ADF vesilesiyle Devlet ve Hükümet Başkanları, Bakanlar, diplomatlar, iş insanları, akademisyenler ile düşünce kuruluşları, gençlik ve medya temsilcileri geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldi.

Bu yıl “Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak” ana temasıyla düzenlenen ADF2024, içinden geçmekte olduğumuz bu çalkantılı dönemden barışçıl bir çıkış arayışında ortak düşünme zemini sunmayı amaçlamaktaydı. Süregelen savaşlar, terörizm, düzensiz göç, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı, yapay zekanın getirdiği öngörülemeyen riskler, iklim değişikliği, doğal afetler ve pandemiler, genişleyen sosyoekonomik uçurum vb. unsurlar, karşı karşıya bulunduğumuz küresel sınamalarının sadece bir kısmıdır. Kurallara dayalı uluslararası düzene duyulan güvenin aşınması da devletlerin faaliyet gösterdiği ortamın öngörülebilirliğini zayıflatan diğer bir endişe verici eğilimdir.

Dünya çalkantılı bir dönemden geçerken, söz konusu sınamalar küresel siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında yapısal değişikliklerin yolunu açabilecektir. Dahası, dünya nüfusunun üçte biri 2024 yılında sandıklara giderken, seçimlerin acil yanıt gerektiren uluslararası meselelere etkisi, ayrıca yapay zeka yoluyla dezenformasyon faaliyetleri ve yalan haberler gibi endişeler gündeme gelebilecektir.

Mevcut gidişatta küresel sınamalara yanıt verebilmek için diplomasiden nasıl daha etkin bir şekilde faydalanabiliriz? Yanıt hiç şüphesiz, geleneksel diyalog çerçevesinin ötesine uzanan yeni bir diplomasi anlayışının benimsenmesinde saklıdır.

Bu amaçla, ADF bir kez daha küresel ve bölgesel gündemleri şekillendiren sınamaları ele almak ve krizler döneminde diplomasiyi öne çıkaracak yenilikçi araçları tartışmak üzere, saygıdeğer katılımcılarına interaktif ve düşünmeye sevk eden bir platform sunmuştur.

Basın Akreditasyonu Medya Katılım Rehberi