Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak

Devlet ve Hükümet Başkanları, Bakanlar, siyasa yapıcılar, diplomatlar, iş dünyası liderleri, akademisyenler, düşünce kuruluşları mensupları ile gençliğin ve medyanın temsilcileri, 11-13 Mart 2022 tarihlerinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilecek İkinci Antalya Diplomasi Forumu’nda yeniden bir araya geleceklerdir.

Katılımcılar, “Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak” başlığı altında, uluslararası ilişkiler bağlamında birçok konuyu ele alacaklardır.

Diplomasi gerçekten bir dönüşümden geçmektedir. Dili ve yöntemleri değişmektedir. Rekabet, ihtilaf ve hatta çatışma, uluslararası ilişkilerin sabitleridir. Bunlar değişen dinamikleriyle insanlığı etkilemektedir. Küresel ilişkilerde Covid-19 salgınıyla ağırlaşan yeni dalgalanmalar, dönüşüm ihtiyacını artırmıştır. Devlet ve birey arasındaki ilişkilerde yaşanan değişimler ile teknolojik yenilikler de dikkat çekicidir.

Gerilimleri çözmek, değişimi yönetmek, uyumu kolaylaştırmak ve işbirliğini teşvik etmek için insanlık, güçlü bir diplomasiye ihtiyaç duymaktadır. Bunun için diplomasi yenilikçi, verimli ve etkili kalmalıdır. Dolayısıyla, yeniden değerlendirmeye, doğrulamaya ve yapılandırmaya yönelik ortak çabalara, başka bir ifadeyle, yeni bir kurgulamaya ihtiyaç duymaktadır.

Diplomasinin yeniden kurgulanması, hızla değişen ve yenilikçi dijital yetenekleri geniş bir şekilde kullanırken, yenilenmiş bir dil, etki ve anlayışla ulusal menfaatleri aktarmanın etkili yollarını bulmayı da kapsamaktadır. Daha genç kuşaklara ulaşmak, en önemli öncelikler arasında yer almaktadır.

Hükümetlerin kaçınılmaz değişim olgusuna ilişkin tutumu, yerel, bölgesel ve küresel sınamalar karşısında edindikleri deneyimlerle şekillenmektedir. Diplomasinin amaçlarına uygun şekilde sürdürülmesi, günümüzün taleplerini dikkate almayı ve bunlara uyum sağlamayı gerektirmektedir.

Antalya Diplomasi Forumu, bu değişim sürecinde diplomasinin yeniden kurgulanmasının kilit unsurlarına ilişkin etkileşimli ve çok paydaşlı bir tartışma platformu olarak hizmet etmeye devam edecektir.