#ADFTalks

“Antalya Diplomasi Forumu”, üst düzey resmi yetkilileri, uluslararası kuruluş temsilcilerini, akademisyenleri, kanaat önderlerini, diplomatları, STK ve özel sektör temsilcilerini biraraya getirerek, küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişi sağlamayı, sorunlara çözüm önerileri üzerinde durmayı amaçlayan bir platformdur.

Dünyamızın çok ciddi sağlık ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya geldiği; önemli sınamalardan geçtiği dönemde, ADF küresel ve bölgesel konuları ele alan, seçkin konuşmacıların katıldığı sanal etkinliklere, öndegelen uluslararası düşünce kuruluşlarıyla işbirliği içinde evsahipliği yapmaktadır.

Bu sanal etkinlikler serisi, önemli sorunlara çözüm yolları aranması ve görüş alışverişi sağlanması bakımından değerli katkılar yapacaktır.

ADF WEBINAR 2

ADF WEBINAR

ADF & IIJ WEBINAR

ADF & RSIS WEBINAR

ADF & ICMPD WEBINAR

ADF & IPI WEBINAR