“Salgın Sırasında Mültecilerin ve Yerlerinden Edilmiş Diğer Kişilerin Durumu: Uluslararası İşbirliği İhtiyacı”

9 Haziran 2020 tarihinde, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ve Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi (ICMPD) evsahipliklerinde.

Etkinlik Videosu

MODERATÖRLER

Murat Karagöz
Büyükelçi, Enformasyon Genel Müdürü, T.C. Dışişleri Bakanlığı,ADF Eş Koordinatörü

MIcheal Spındelegger
ICMPD Genel Direktörü

PANELİSTLER

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
T.C. Dışişleri Bakanı

Fuad Huseyın
Irak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı

Ayman SafadI
Ürdün Dışişleri BAKANI

NassIf HIttI
Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı

Makhdoom Shah Mahmood QureshI
Pakistan Dışişleri Bakanı

Ylva Johansson
AB İçişleri Komiseri

FIlIppo GrandI
BM Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK)

KarIn KneIssl
Avusturya Dışişleri eski Bakanı

Zsuzsanna Jakab
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktör Yardımcısı

Etkinlik Özeti