YENİLİKÇİ DİPLOMASİ: YENİ DÖNEM, YENİ YAKLAŞIMLAR

Girişimci ve etkin diplomasi, insanlığın kargaşa zamanlarında karşılaştığı çok sayıdaki sorunu ele almak için kritik öneme sahiptir. Dünya böyle bir dönemle karşı karşıyadır ve hiçbir ulusun tek başına mücadele edebilecek kaynaklara ve kapasiteye sahip olmadığı tartışılmazdır.

İletişim, müzakere ve temsilin sistemleşmiş ve kurumsallaşmış bir yolu olarak diplomasi, devletlere, farklı bakış açılarına sahip taraflar arasında işbirliği içinde ortak çözümler geliştirme olanağı sağlar. Diplomasi, bazen o şekilde görünse de hiçbir zaman durağan olmamıştır. Konunun ve amacının doğası gereği diplomasi her zaman politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik değişimler ile test edilmiştir. Dinamikler, itici güçler, aktörler ve araçlar değiştikçe, diplomasi amacına uygun biçimde kalmak için bunlara uyum sağlamalıdır.

Modern tarih boyunca diplomasinin olaylara tepkisi güçlü olmuştur. Yüzyıllar süresince savaş ve barışın yanı sıra temel değişimlerin zaman içinde ortaya koyduğu sınavları geçmiştir. Bunu, uyum sağlayabilme ve yenilikçilik ile yapabilmiştir. Telgraftan çağdaş sosyal medyaya kadar gelen iletişim devrimlerine uyum sağlamıştır. İkili anlaşmalardan küresel çaptaki anlaşmalara kadar sayısız araç, uluslar arasında hukuk ve iletişimi kurumsallaştırmıştır. Diplomasi, böylelikle örneğin özel görevlerden daimi Büyükelçiliklere, ad hoc konferanslardan daimi çok taraflı forumlara kadar ilerlemiştir. İnsanlığın farklılıklarını gidermek çatışmalarını çözmek ve işlerine bir miktar düzen getirmek için etkili devlet yönetimi ve diplomasi arayışı sonsuza kadar devam edecektir.

Bütün ülkeler kendi diplomasilerini yeni koşullara uyarlarlar. Kriz yönetimi ve bölgesel işbirliğinde; kurumsal reformları teşvik etmede, yeni forumlar yaratmada ve mevcut olanlardan en iyi şekilde yararlanmada, danışma ve müzakere için çeşitli yöntemler kullanırlar.  Ayrıca, belirli bölgelere veya belirli sorun ve fırsatlara odaklanmak veya yeni teknolojilerin faydalarını en üst seviyeye yükseltmek için yeni fikirlerle öne çıkarlar.

Günümüzde ve çağımızda, mevcut mekanizmaların etkisiz hale geldiği algısının dünya çapında yaygınlaşması nedeniyle diplomasiye olan talep yeniden baskın hale gelmiştir.

Bu çerçevede, Antalya Diplomasi Forumu sürdürülebilir barış ve kalkınma hizmetinde diplomatik angajman ve çözümlere yönelik zorlukların, fırsatların ve yenilikçi yaklaşımların değerlendirilmesini sağlamak üzere siyaset, diplomasi, bilim, gazetecilik, sivil toplum, iş dünyası ve diğer mecralardan liderlerin becerilerini bir araya toplayacaktır.

Diğer bir deyişle Forum, “Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar” teması altında bir dizi kilit bölgesel, küresel ve tematik meselede diplomasinin ufkunu keşfe çıkacaktır.

Çağlar boyunca fikirlerin tarihi anlamda  kaynağı ve kültürlerin ve medeniyetlerin kaynaştığı yer olan Antalya’nın Akdeniz kıyısındaki cennet gibi kıyıları, durumu değerlendirmek ve ileriye bakmak için uygun ortamı sağlayacaktır.